تلفن 021 88316704
Show menu

اینترکام آکووکس Akuvox

اینترکام هوشمند - X916S آکووکس Akuvox
آکووکس Akuvox اینترکام هوشمند - X916S
اینترکام هوشمند آکووکس مدل X916S به عنوان درب بازکن و اینترکام چند منظوره طراحی شده و قابلیت یکپارچگی با سیستم تلفنی تحت شبکه (VoIP) را دارد. این محصول هوشمند و به نوعی لوکس به عنوان یکی از تجهیزات ...
اینترکام R29S-R29C آکووکس Akuvox
آکووکس Akuvox اینترکام R29S-R29C
این دستگاه با استفاده از استاندارد IP65 با قابلیت ضد نفوذ پذیری آب، گرد و غبار و همچنین استاندارد IK06 ضد ضربه بوده و می توان آن را در هر شرایط آب و هوایی و محیطی خارج یا داخل ساختمان (جلوی درب ...
اینترکام R28A آکووکس Akuvox
آکووکس Akuvox اینترکام R28A
اینترکام R28A با بهره مندی از استاندارد IP65 ضد نفوذ پذیری آب، گرد و غبار، را می توان در هر شرایط آب و هوایی و محیطی خارج یا داخل ساختمان (جلوی درب واحدها) نصب نمود. Door Phone R28A با قابلیت یکپارچه ...
اینترکام R27A آکووکس Akuvox
آکووکس Akuvox اینترکام R27A
اینترکام R27A با بهره مندی از استاندارد IP65 قابلیت ضد نفوذ پذیری آب، گرد و غبار، را می توان در هر شرایط آب و هوایی و محیطی خارج یا داخل ساختمان (جلوی درب واحدها) نصب نمود. Door Phone R27A با قابلیت ...
اینترکام R27V آکووکس Akuvox
آکووکس Akuvox اینترکام R27V
اینترکام R27V با بهره مندی از استاندارد IP65 قابلیت ضد نفوذ پذیری آب، گرد و غبار، را می توان در هر شرایط آب و هوایی و محیطی خارج یا داخل ساختمان (جلوی درب واحدها) نصب نمود. Door Phone R27V با قابلیت ...
اینترکام R26C آکووکس Akuvox
آکووکس Akuvox اینترکام R26C
اینترکام R26C با بهره مندی از استاندارد IP65 قابلیت ضد نفوذ پذیری آب، گرد و غبار را می توان در هر شرایط آب و هوایی و محیطی خارج یا داخل ساختمان (جلوی درب واحدها) نصب نمود. Door Phone R26C با قابلیت ...
اینترکام R26P آکووکس Akuvox
آکووکس Akuvox اینترکام R26P
اینترکام R26P با استفاده از استاندارد IP65 قابلیت ضد نفوذ پذیری آب، گرد و غبار را می توان در هر شرایط آب و هوایی و محیطی خارج یا داخل ساختمان (جلوی درب واحدها) نصب نمود. Door Phone R26P با قابلیت ...
اینترکام R23C آکووکس Akuvox
آکووکس Akuvox اینترکام R23C
اینترکام R23C با استفاده از استاندارد IP65 با قابلیت ضد نفوذ پذیری آب، گرد و غبار را می توان در هر شرایط آب و هوایی و محیطی خارج یا داخل ساختمان (جلوی درب واحدها) نصب نمود. Door Phone R23C با قابلیت ...
اینترکام R23P آکووکس Akuvox
آکووکس Akuvox اینترکام R23P
اینترکام R23P با استفاده از استاندارد IP65 با قابلیت ضد نفوذ پذیری آب، گرد و غبار را می توان در هر شرایط آب و هوایی و محیطی خارج یا داخل ساختمان (جلوی درب واحدها) نصب نمود. Door Phone R23P با قابلیت ...
اینترکام R20K آکووکس Akuvox
آکووکس Akuvox اینترکام R20K
اینترکام R20K با استفاده از استاندارد IP65 با قابلیت ضد نفوذ پذیری آب، گرد و غبار را می توان در هر شرایط آب و هوایی و محیطی خارج یا داخل ساختمان (جلوی درب واحدها) نصب نمود. Door Phone R20K با قابلیت ...
اینترکام R20A آکووکس Akuvox
آکووکس Akuvox اینترکام R20A
اینترکام R20A با استفاده از استاندارد IP65 با قابلیت ضد نفوذ پذیری آب، گرد و غبار را می توان در هر شرایط آب و هوایی و محیطی خارج یا داخل ساختمان (جلوی درب واحدها) نصب نمود. Door Phone R20A با قابلیت ...
اینترکام R20B آکووکس Akuvox
آکووکس Akuvox اینترکام R20B
اینترکام R20B با استفاده از استاندارد IP65 با قابلیت ضد نفوذ پذیری آب، گرد و غبار را می توان در هر شرایط آب و هوایی و محیطی خارج یا داخل ساختمان (جلوی درب واحدها) نصب نمود. Door Phone R20B یک مدل کم ...
اینترکام E11 آکووکس Akuvox
آکووکس Akuvox اینترکام E11
اینترکام E11 یک دورفون یا درب بازکن تحت شبکه با ظاهری شکیل می باشد که با طراحی منحصر بفرد خود، علاوه بر کارایی بالا، فضای کمتری را نیز اشغال می کند. Door Phone E11R با قابلیت یکپارچه شدن با سیستم ...
اینترکام E21V آکووکس Akuvox
آکووکس Akuvox اینترکام E21V
اینترکام E21V با استفاده از استاندارد با قابلیت ضد نفوذ پذیری آب، گرد و غبار را می توان در هر شرایط آب و هوایی و محیطی خارج یا داخل ساختمان (جلوی درب واحدها) نصب نمود. Door Phone E21V با قابلیت ...
اینترکام E21A آکووکس Akuvox
آکووکس Akuvox اینترکام E21A
اینترکام E21A با استفاده از استاندارد IP65 با قابلیت ضد نفوذ پذیری آب، گرد و غبار را می توان در هر شرایط آب و هوایی و محیطی خارج یا داخل ساختمان (جلوی درب واحدها) نصب نمود. Door Phone E21A با قابلیت ...
اینترکام E10R آکووکس Akuvox
آکووکس Akuvox اینترکام E10R
اینترکام آکووکس E10R با قابلیت یکپارچه شدن با سیستم تلفنی امکان ارتباط دو طرفه با تلفن تحت شبکه (IP Phone) و تلفن نرم افزاری (Soft Phone) را داشته و همچنین می توان به صورت ریموت، درب را با استفاده از ...
مانیتور هوشمند تحت شبکه - IT80 آکووکس Akuvox
آکووکس Akuvox مانیتور هوشمند تحت شبکه - IT80
مانیتور هوشمند آکووکس مدل IT80 جهت استفاده در محیط های داخلی طراحی شده و قابلیت یکپارچگی با سیستم تلفنی تحت شبکه (VoIP) را دارد. این محصول به عنوان یکی از تجهیزات اصلی اتوماسیون خانگی و سازمانی به ...
مانیتور هوشمند تحت شبکه - IT81 آکووکس Akuvox
آکووکس Akuvox مانیتور هوشمند تحت شبکه - IT81
مانیتور هوشمند آکووکس مدل IT81 جهت استفاده در محیط های داخلی طراحی شده و قابلیت یکپارچگی با سیستم تلفنی تحت شبکه (VoIP) را دارد. این محصول به عنوان یکی از تجهیزات اصلی اتوماسیون خانگی و سازمانی به ...
مانیتور هوشمند تحت شبکه - IT82 آکووکس Akuvox
آکووکس Akuvox مانیتور هوشمند تحت شبکه - IT82
مانیتور هوشمند آکووکس مدل IT82 جهت استفاده در محیط های داخلی طراحی شده و قابلیت یکپارچگی با سیستم تلفنی تحت شبکه (VoIP) را دارد. این محصول به عنوان یکی از تجهیزات اصلی اتوماسیون خانگی و سازمانی به ...
مانیتور هوشمند تحت شبکه - IT83 آکووکس Akuvox
آکووکس Akuvox مانیتور هوشمند تحت شبکه - IT83
مانیتور هوشمند آکووکس مدل IT83 جهت استفاده در محیط های داخلی طراحی شده و قابلیت یکپارچگی با سیستم تلفنی تحت شبکه (VoIP) را دارد. این محصول به عنوان یکی از تجهیزات اصلی اتوماسیون خانگی و سازمانی به ...
مانیتور هوشمند تحت شبکه - C312 آکووکس Akuvox
آکووکس Akuvox مانیتور هوشمند تحت شبکه - C312
مانیتور هوشمند آکووکس مدل C312 جهت استفاده در محیط های داخلی طراحی شده و قابلیت یکپارچگی با سیستم تلفنی تحت شبکه (VoIP) را دارد. این محصول می تواند به عنوان یکی از تجهیزات اتوماسیون خانگی و سازمانی ...
مانیتور هوشمند تحت شبکه - C313 آکووکس Akuvox
آکووکس Akuvox مانیتور هوشمند تحت شبکه - C313
مانیتور هوشمند آکووکس مدل C313 جهت استفاده در محیط های داخلی طراحی شده و قابلیت یکپارچگی با سیستم تلفنی تحت شبکه (VoIP) را دارد. این محصول به عنوان یکی از تجهیزات اصلی اتوماسیون خانگی و سازمانی به ...
مانیتور هوشمند تحت شبکه - C315 آکووکس Akuvox
آکووکس Akuvox مانیتور هوشمند تحت شبکه - C315
مانیتور هوشمند آکووکس مدل C315 جهت استفاده در محیط های داخلی طراحی شده و قابلیت یکپارچگی با سیستم تلفنی تحت شبکه (VoIP) را دارد. این محصول به عنوان یکی از تجهیزات اصلی اتوماسیون خانگی و سازمانی به ...
مانیتور هوشمند تحت شبکه - C317 آکووکس Akuvox
آکووکس Akuvox مانیتور هوشمند تحت شبکه - C317
مانیتور هوشمند آکووکس مدل C317 جهت استفاده در محیط های داخلی طراحی شده و قابلیت یکپارچگی با سیستم تلفنی تحت شبکه (VoIP) را دارد. این محصول به عنوان یکی از تجهیزات اصلی اتوماسیون خانگی و سازمانی به ...
ترمینال کنترل تردد - A01 آکووکس Akuvox
آکووکس Akuvox ترمینال کنترل تردد - A01
اکسس کنترل هوشمند Akuvox مدل A01S یک دستگاه کنترل هوشمند درب با استفاده از قابلیت RIFD Cards و NFC می باشد. دستگاه A01S با ارائه انعطاف پذیری بیشتر در راستای امنیت نسبت به سیستم های کنترل دسترسی سنتی ...
ترمینال کنترل تردد - A02 آکووکس Akuvox
آکووکس Akuvox ترمینال کنترل تردد - A02
اکسس کنترل هوشمند Akuvox مدل A02S یک دستگاه کنترل هوشمند درب با استفاده از قابلیت RIFD Cards ،NFC و PIN Code می باشد. قابلیت بهتری که نسبت به دستگاه A01S دارد، امکان کنترل درب با استفاده از وارد کردن ...
ترمینال کنترل تردد - A05 آکووکس Akuvox
آکووکس Akuvox ترمینال کنترل تردد - A05
اکسس کنترل هوشمند Akuvox مدل A05S یک دستگاه تجاری ایمن و راحت برای کنترل دسترسی می باشد. این دستگاه که با استفاده از جدیدترین الگوریتم یادگیری عمیق و فناوری تشخیص زنده بودن دوربین دوگانه، به افرادی ...
مانیتور هوشمند تحت شبکه - X933W آکووکس Akuvox
آکووکس Akuvox مانیتور هوشمند تحت شبکه - X933W
مانیتور هوشمند X933W با سیستم عامل اندروید 9.0، جهت استفاده در محیط های داخلی طراحی شده و قابلیت یکپارچگی با سیستم تلفنی تحت شبکه (VoIP) را دارد. این محصول به عنوان یکی از تجهیزات اصلی اتوماسیون ...
مانیتور هوشمند تحت شبکه - C319 آکووکس Akuvox
آکووکس Akuvox مانیتور هوشمند تحت شبکه - C319
مانیتور هوشمند C319A با سیستم عامل اندروید 9.0 ، جهت استفاده در محیط های داخلی طراحی شده و قابلیت یکپارچگی با سیستم تلفنی تحت شبکه (VoIP) را دارد. این محصول به عنوان یکی از تجهیزات اصلی اتوماسیون ...
احساس رضایت را با ساعیان ارتباط آینده پیشرو تجربه کنید
آدرس : تهــــران، خیابان مطهـــــری
خیابان اورامان، پلاک ۳۴، واحد ۱۰۴
تلفن‌:‌
۰۲۱   88315442
۰۲۱   ۸۸۳۱۶۷۰۴
۰۲۱   ۸۸۳۱۶۷۱۸
۰۲۱   ۸۸۸۲۶۱۱۷
۰۲۱   ۸۸۳۱۵۳۸۴
[email protected]
arrow-down تماس با ما
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به شرکت ساعیان ارتباط آینده پیشرو می‌باشد
scroll to top