تلفن 021 43471
Show menu

AstriCon 2020

کنفرانس سالیانه استریسک یا AstriCon امسال به توجه به شیوع کرونا، به صورت متفاوتی اجرا گردید. این کنفرانس در سال شانزدهم خود، به صورت مجازی و با عنوان (Plan (9 در مدت دو روز با اهدافی همچون گذشته، یعنی به اشتراک گذاری برنامه ی توسعه و معرفی قابلیت ها و امکانات جدید مرتبط با پروژه های متن باز استریسک و FreePBX برگزار شد.

یکی از خبرهای مهم در کنفرانس امسال، انتشار نسخه ی 18 نرم افزار Asterisk بوده که از قابلیت های جدیدی همچون STIR/SHAKEN پشتیبانی می نماید.

ویدیو (AstriCon Plan (9 روز اول

ویدیو (AstriCon Plan (9 روز دوم

احساس رضایت را با ساعیان ارتباط تجربه کنید
آدرس : تهــــران، خیابان مطهـــــری
خیابان اورامان، پلاک ۳۴، واحد ۱۰۴
تلفن‌:‌
۰۲۱   ۴۳۴۷۱
۰۲۱   ۸۸۳۱۶۷۰۴
۰۲۱   ۸۸۳۱۶۷۱۸
۰۲۱   ۸۸۸۲۶۱۱۷
۰۲۱   ۸۸۳۱۵۳۸۴
sales@senatelecom.ir
arrow-down تماس با ما
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به شرکت ساعیان ارتباط می‌باشد
scroll to top